Sveriges Körförbund i samarbete med Naxos

Swedish choral society logo

2009 inleddes ett unikt samarbete mellan Sveriges Körförbund och skivolaget Naxos i syfte att dokumentera vårt svenska körliv i all dess bredd och mångfald under rubriken "Swedish Choral Society". En så omfattande dokumentation av vårt nutida svenska körliv har aldrig tidigare genomförts.


Dixit

Vokalharmonin
Fredrik Malmberg
Mats Bergström
Musica Vitae

Mer information på Naxos hemsida


Shakespeare Songs and Sonnets

Svenska Kammarkören
Simon Phipps
Mikael Holmlund

Mer information på Naxos hemsida


Till glädje och tröst

Adolf Fredriks Bachkör
Ann Sofie von Otter, Hillevi Martinpelto
Anders Öhrwall 
Mer information på Naxos hemsida.


Northern Lights

Vocado
Mer information på Naxos hemsida.

 

Omslag - I vår tid

I vår tid

Gustaf Sjökvists Kammarkör,
Storkyrkans kör 
Gustaf Sjökvist
Mer information på Naxos hemsida.


Omslag - Laudi

Laudi

Malmö Kammarkör 
Dan-Olof Stenlund 
Mer information på Naxos hemsida.


Omslag - Så vill jag sjunga

Så vill jag sjunga

Göteborgs Kammarkör
Gunnar Eriksson
Eva Rune
Mer information på Naxos hemsida.


Omslag - Fingerprints

Fingerprints

Svanholm Singers 
Sofia Eberhard Söderberg
Mer information på Naxos hemsida.


Omslag - Wilhelm Peterson-Berger

Wilhelm Peterson-Berger

Erik Westbergs vokalensemble
Musikhögskolans vokalensemble i Piteå
Erik Westberg
Mer information på Naxos hemsida.


Omslag - Live in concert

Live in concert

Eric Ericsons Kammarkör
Eric Ericson
Mer information på Naxos hemsida.


Utanför serien Swedish Choral Society har Naxos producerat ytterligare två körskivor i samarbete med Sveriges Körförbund:


Omslag - Bara vara ledig

Bara vara ledig

The Real Group, Riltons vänner, Vocado, reSOUND m fl
Mer information på Naxos hemsida.


Omslag - Uti vår hage

Uti vår hage

Falu Kammarkör, Sångkraft, Lunds Studentsångförening, Helsingborgs kammarkör, Da Capo, Stella, Amanda m fl
Mer information på Naxos hemsida.